ανατέμνομαι


ανατέμνομαι
ανατέμνομαι βλ. πίν. 2 (μόνο στον ενεστ.)

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.